Com fer una primera cita digital

El brot de coronavirus ha descartat gairebé les cites tradicionals, però l'amor al principi és encara possible.

Els reclusos de l’illa de Rikers van oferir 6 dòlars per hora per excavar sepultures massives a mesura que augmenten les defuncions de COVID-19

Les presons són llocs mortals per a inamtes durant la pandèmia del coronavirus, però encara confiem en treballs penitenciaris.